ГРАФИК на дейностите по приемане на децата в детските градини за 2024 г.

ДатаДействиеСтатус на електронната система
КандидатстванеСистемата е отворена за регистрация на нови заявления
Служебна проверка на въведените данни за достоверностСистемата е затворена за регистрация на заявления
Обявяване на резултатите от класиранетоСистемата е затворена за регистрация на заявления
Записване на класираните децаСистемата е затворена за регистрация на заявления
Обявяване на свободните местаСистемата е затворена за регистрация на заявления
Кандидатстване /промяна на желанията/Системата е отворена за регистрация на нови заявления
Служебна проверка на въведените данни за достоверностСистемата е затворена за регистрация на заявления
Обявяване на резултатите от класиранетоСистемата е затворена за регистрация на заявления
Записване на класираните децаСистемата е затворена за регистрация на заявления
Обявяване на свободните местаСистемата е затворена за регистрация на заявления
Кандидатстване /промяна на желанията/Системата е отворена за регистрация на нови заявления
Служебна проверка на въведените данни за достоверностСистемата е затворена за регистрация на заявления
Обявяване на резултатите от класиранетоСистемата е затворена за регистрация на заявления
Записване на класираните децаСистемата е затворена за регистрация на заявления

Забележка:

Децата постъпват в първа възрастова група от 01 септември до 15 септември 2024 година. Новоприетите деца, които не постъпят до 15 септември на текущата година без уважителни причини отпадат от списъчния състав на детската градина.