Система за електронен прием на деца в общинските ДГ и ДЯ, разположени на територията на община Благоевград!

Добре дошли!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

                От 25.06.2024г., стартира кандидатстването за трето класиране на деца, които за новата учебна 2024/2025г. ще постъпят в първа възрастова група в детските градини

Кандидатстването за децата в яслените групи на детските градини (ДГ ,,Синчец“, ДГ ,,Детски свят“, ДГ ,,Усмивка“ и ДГ ,,Първи юни“), ще започне от 01.07.2024 г., с последващо отваряне на електронната система.