Система за електронен прием на деца в общинските ДГ и ДЯ, разположени на територията на община Благоевград!

Важно!!!

Системата за ел. прием в ДЯ и ДГ , ще бъде отворена за кандидатстване на 02 октомври 2023 г., за децата, които ще постъпват в периода месец октомври до края на месец декември.