Система за електронен прием на деца в общинските ДГ и ДЯ, разположени на територията на община Благоевград!

Добре дошли!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

можете да подавате своите заявления за прием в детските ясли от 01.04.- 05. 04. 2024 г., за децата които ще постъпят  в яслите до 30.06.2024 г.

От 15 април 2024г., стартира приемът на деца, които за новата учебна 2024/2025г. ще постъпят в първа възрастова група в детските градини.

Кандидатстването за децата в яслените групи на детските градини (ДГ ,,Синчец“, ДГ ,,Детски свят“, ДГ ,,Усмивка“ и ДГ ,,Първи юни“), ще започне от 01.07.2024 г., с последващо отваряне на електронната система.