Система за електронен прием на деца в общинските ДГ и ДЯ, разположени на територията на община Благоевград!

Важно!!!

Обявено е Първо Класиране. Потвърждаване на избор с предоставяне на необходимите документи при Директора на Детското заведение, в което е класирано детето в периода 15 - 19 май 2023 г.