ГРАФИК на дейностите по приемане на децата в детските ясли и яслените групи към детски ясли за 2024 г.

ДатаДействиеСтатус на електронната система
Системата е отворена за регистрация на нови заявления
Служебна проверка на въведените данни за достоверностСистемата е затворена за регистрация на заявления
Обявяване на класираните децаСистемата е затворена за регистрация на заявления
Записване на класираните децаСистемата е затворена за регистрация на заявления
Постъпване на класираните децаСистемата е затворена за регистрация на заявления
Обявяване на свободните местаСистемата е отворена за регистрация на нови заявления
Служебна проверка на въведените данни за достоверностСистемата е затворена за регистрация на заявления
Обявяване на резултатите от класиранетоСистемата е затворена за регистрация на заявления
Записване на класираните децаСистемата е затворена за регистрация на заявления
Постъпване на класираните децаСистемата е затворена за регистрация на заявления
Обявяване на свободните местаСистемата е отворена за регистрация на нови заявления
Служебна проверка на въведените данни за достоверностСистемата е затворена за регистрация на заявления
Обявяване на резултатите от класиранетоСистемата е затворена за регистрация на заявления
Записване на класираните децаСистемата е затворена за регистрация на заявления
Постъпване на класираните децаСистемата е затворена за регистрация на заявления